WoordenlijstenZoek woorden

Het woord sem staat in de Wiktionary

25 korte fragmenten uit het WikiWoordenboek (Dit is een meertalig en vrij woordenboek waaraan iedereen kan meehelpen.)

— Nederlands woord —
 • Sem eig. (mannelijke naam) jongensnaam.
— Vreemde woorden, definiëren in het Nederlands —
 • Hongaars
  • sem voeg. noch.
 • Kabylisch
  • sem n. vrijdag.
 • Tsjechisch
  • sem bijw. hier, hier heen.
— Nederlands woord, definieer in het Engels —
 • Sem  prop.n. Shem (mythological character).
— in het Duits —
 • Sem  S. Linguistik: kleinster, nicht weiter zerlegbarer Bestandteil…
 • sem.  Abk. semit.
 • sem.  Abk. semitisch.
 • S.␣Em.  Abk. kirchlicher Würdentitel „Seine Eminenz“.
— In het Engels —
 • sem  n. Abbreviation of seminary.
 • sem  n. Abbreviation of semester.
 • sem  n. Abbreviation of semicolon.
 • Sem  abbr. Semitic.
 • SEM  n. Initialism of scanning electron microscope.
 • SEM  n. Initialism of scanning electron microscopy.
 • SEM  n. Initialism of secondary electron multiplier.
 • SEM  n. Initialism of standard error of the mean.
— In het Frans —
 • Sem  n.prop. (Géographie) Commune française, située dans le département…
 • Sem  n.prop.m. (Mythologie) Fils de Noé, et fondateur mythique avec…
 • SEM  n.f. (France) Société d’économie mixte.
 • SEM  n.f. (Internet) Search Engine Marketing.
 • S.␣Em.  pron.f. (Histoire) Son éminence, titre honorifique accordé aux cardinaux.
 • S.␣Ém.  pron.f. (Histoire) Son éminence, titre honorifique accordé aux cardinaux.
— In het Portugees —
 • sem  prep. indicativa de carência ou ausência.
— In het Italiaans —
 • S.␣Em.  acro. (araldica) abbreviatura assiografica di: Sua Eminenza.
6 Nederlandse woorden uit 4 Nederlandse definities

heen hier jongensnaam naam noch vrijdag

10 Nederlandse woorden uit 21 buitenlandse definities

Commune dans Internet Marketing mixte Mythologie nicht scanning Seine semester

58 vreemde woorden uit 21 buitenlandse definities

Abbreviation accordé araldica ausência aux avec Bestandteil cardinaux carência character département économie electron electron␣microscope electron␣microscopy éminence Eminenz Eminenza Engine error Fils fondateur française France Géographie Histoire honorifique indicativa Initialism kirchlicher kleinster Linguistik mean microscope microscopy multiplier mythique mythological Noé Search secondary Seine␣Eminenz semicolon seminary semit. Semitic semitisch Shem située Société Son standard standard␣error Sua the titre weiter zerlegbarer

57 achtervoegsels (Nieuwe woorden gevormd door het toevoegen van een of meer letters aan het einde van het woord.)

semi- Sems semiet Semiet seminar semafoon semafoor semester semieten Semieten seminars semiprof semafoons semaforen semantiek semesters seminaria seminarie semiotici semiotiek semiprofs Semitisch semantisch semimuraal seminaries seminarist seminarium semioticus semestertje semestrieel seminariums semasiologie semenanalyse semestertjes seminarietje seminaristen seminaristje seminarretje semioverheid semenanalysen semenanalyses seminarietjes seminaristjes seminariumpje seminarretjes semioverheden semipermanent semipermeabel seminariumpjes semipriemgetal +7 woorden

307 keer in het midden (Nieuwe woorden gevormd door het toevoegen van een of meer letters voor en aan het einde van het woord.)

asemt asemde asemen desems desemt resems wasems wasemt asemden asemend asempje balsems balsemt brasems desemde desemen kossems vessemt wasemde wasemen asempjes balsemde balsemen basement bewasemt bliksems bliksemt bloesems bloesemt desemden desemend droesems ensemble ijsemmer resempje vessemde vessemen wasemden wasemend wasemkap wasempje wasem␣uit amusement assemblee balsemden balsemend balsemien balseming balsempje bewasemde +257 woorden

32 voorvoegsels (Nieuwe woorden gevormd door het toevoegen van een of meer letters voor het woord.)

asem alsem desem resem wasem balsem brasem kossem vessem bewasem bliksem bloesem droesem amratsem balbosem geteisem parnosem prietsem uitwasem verwasem sjabbosem talleisem zuurdesem ammeratsem appikorsem goudbrasem absintalsem absint-alsem hete␣bliksem vorkbliksem levensbalsem vlierbloesem

Een subwoord RnL (Woord geschreven van rechts naar links, staand zoals het is in het woord. Minimummaat van 3 letters.)

mes

3 anagrammen (Nieuwe woorden gevonden door de volgorde van de letters te wijzigen.)

EMS Esm mes

33 anagrammen gevonden met een extra letter (Nieuwe woorden gevormd met de hele letter van het woord en een extra letter.)

asem Besm Cesm Desm Eems Eïsm emo's Fesm gems Gesm -isme Mae's mees Mees Mees' Mels Mels' mems mens meso- mess mest mets mies moes omes semi- Sems Siem slem smet stem Tems

14 anagrammen gevonden minus een letter (Nieuwe woorden gevormd met de hele letter van het woord minus een letter.)

Em es Es -es e's E's Es+ Es- me ME m's M's -se sm

19 neven (Nieuwe woorden gevonden door slechts één letter te wijzigen.)

Eem -eem gem hem mem rem Sam sec -sel s'en sep sep. set sim som STM tem t.e.m. wem

3 lipograms (Nieuwe woorden gevormd door het verwijderen van één letter van het woord.)

Em -se sm

3 epenthesis (Nieuwe woorden gevormd door het invoegen van een letter in het woord.)

Siem slem stem


Willekeurig woordTerug naar boven
Vorige woordVolgend woord


Zie dit woord in een andere taal

English Français Español Italiano Deutsch Português


Ortograf Inc.Deze site maakt gebruik van computercookies, klik om meer te weten.
© Ortograf Inc. Website bijgewerkt op 20 september 2019 (v-1.0). Informatie & Contacten.